Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor het nieuwbouwproject ‘Het Spaanse Leger’. Via dit inschrijfformulier kunt u zich inschrijven om in aanmerking te kunnen komen voor één van de nieuwbouwwoningen.

Indien er meerdere inschrijvers hun eerste voorkeur op hetzelfde bouwnummer hebben ingediend, wordt door middel van loting op basis van de eerste voorkeuren bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een kopergesprek, wie als tweede enzovoorts. Deze loting wordt verricht door notariskantoor Van der Weij te Nijkerk. Indien na loting door de notaris er nog enkele bouwnummers resteren (waar niemand een eerste voorkeur voor heeft ingediend), dan zullen deze bouwnummers door de makelaar(s) worden toegewezen aan de overgebleven inschrijvers, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de overige voorkeuren van de inschrijvers.

Als u zich inschrijft via het onderstaande formulier zult u een bevestiging van uw inschrijving ontvangen via het opgegeven emailadres. In de bevestiging zal uw inschrijfnummer vermeld staan.

Wanneer bericht
Indien een bouwnummer aan u is toegewezen wordt u hiervan vanaf vrijdag 29 oktober a.s. telefonisch op de hoogte gesteld. Uw projectmakelaar zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen via het/de door u opgegeven telefoonnummer(s) voor het maken van een (digitale) afspraak binnen één week. Mochten wij onverhoopt geen bouwnummer voor u kunnen reserveren dan wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. U ontvangt hierover bericht. Wanneer een bouwnummer voor u is vrijgekomen wordt u hierover benaderd. Wanneer een gegadigde niet binnen 48 uur vanaf de telefonische benadering van de projectmakelaar zal reageren en/of binnen één week op (digitaal)gesprek kan komen, heeft de makelaar de mogelijkheid om de volgende gegadigde te benaderen.

Aankoopprocedure
In een persoonlijk gesprek samen met u lichten wij u het project en de woning toe en informeren wij u verder over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Ook bespreken we met u wanneer u definitief moet beslissen om de woning wel of niet aan te kopen, doorgaans hanteren we hiervoor een termijn van 7 dagen. Indien u na uw reserveringstermijn besloten heeft om tot aankoop van de woning over te gaan zal er een tweede afspraak worden ingepland. Namelijk een afspraak voor het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.