Architecten Team Nijkerk

Het idee achter de woningbouw in het plan Het Spaanse Leger is om een wijk te realiseren die opgebouwd is uit kleinere buurtjes (ook wel buurtschappen genoemd). Elk buurtje bestaat uit een relatief klein aantal woningen die rondom een centraal erf zijn gegroepeerd. Het stedenbouwkundig uitgangspunt voor de opbouw van de woningen zijn kappen met een lage goot. Daarnaast is het agrarische-/ landelijke gevoel een belangrijk aspect geweest. Belangrijke kernwoorden voor de uitstraling waren: landelijk, stoer, robuust, grote kappen, spanten en eenvoud. Bij de entree van de wijk ligt het net iets anders. De entree wordt hier gemarkeerd door aan weerszijden appartementen te situeren, waarbij dit woongebouw door zijn hoogte een beginpunt markeert, en met zijn sterk aanwezige kap­vormen het kappenlandschap in de wijk introduceert.

Architectuur

Het woongebouw bestaat uit een tweetal torens die verbonden door een gezamenlijk verhoogd nieuw maaiveld. In deze plint bevindt zich het parkeren en bergingen voor de bewoners in dit gebouw. Omdat het parkeren zich in deze plint bevindt, zullen de auto’s geheel uit het zicht worden genomen, maar ook een private toegang geboden worden voor de bewoners van het complex. Het maaiveld rondom het woongebouw wordt op deze manier hoofdzakelijk gedomineerd door een groen landschap dat zich richting het woongebouw opricht en tot aan de gevels van het gebouw reikt. Het woongebouw staat hiermee op een groene ‘terp’. De beide torens bieden ruimte aan appartementen in vier en zes woonlagen. Het zijn vooral de kappen, vormgegeven als elementen die het gebouw in zijn ‘geschoven’, die het woongebouw zijn eigen karakter meegeven. De appartementen die zich bevinden in deze delen van het gebouw, zullen zich net iets meer onderscheiden van de overige fraaie appartementen door grote glaspartijen die weids uitzicht bieden op de omgeving met aangrenzend bijzonder fraaie en riante buitenruimtes.

Materiaalgebruik

Voor de kappen is gekozen voor een pan die terug te vinden in de rest van de woonwijk. Een vlakke keramische pan in een matte leikleur. De “kopse” kanten van deze kapelementen worden omzoomd met een karakteristiek fris wit kader. Voor de gevel is als basis­materiaal baksteen gekozen. Een zogenaamde “wasserstrich” steen met een zacht genuanceerde kleurstelling. Elk bouwdeel in een eigen kleur. De kleuren van het metselwerk zijn overwegend aardse genuanceerde kleuren, en waarbij de voegen donker en doorgestreken zullen worden om op deze manier de stenen nog meer te laten “spreken”.

Architecten TEAM Nijkerk